Lamba parlaklığı konu anlatımı, 10.sınıf fizik

10.sınıf fizik elektrik, lamba parlaklığı ve lambaların yanma sönme durumları nelere bağlıdır. Lambalar ders notları

1- Açık ve kapalı anahtarın lambalara etkisi

anahtar

S anahtarı lambaya seri bağlı ve açık ise lamba yanmaz.

anahtar

S anahtarı lambaya paralel bağlı ve kapalı ise lamba kısa devre olur ve yanmaz.

anahtar

Anakol üzerindeki anahtar açık ise devredeki K,L ve M lambaları yanmaz.

2- Ampermetre ve voltmetre bağlama ve lambalara etkisi

1- Ampermetre : Devrede bulunduğu koldaki akımı ölçer.

Ampermetre devredeki lambalara seri bağlanmalıdır.

ampermetre

Ampermetre bir lambaya paralel bağlandığında, lamba kısa devre olur ve yanmaz.

kisadevre

Ampermetreyi kapalı anahtar gibi düşünebiliriz.

2- Voltmetre : Devrede bağlandığı iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer.

Voltmetre devredeki lambalara paralel bağlanmalıdır.

voltmetre

Voltmetre bir lambalara seri bağlandığında lamba yanmaz.

voltmetre

Voltmetreyi açık anahtar gibi düşünebiliriz.

3- Devredeki bozuk lambalar

Bozuk bir lamba üzerinden akım geçemez. Devre tamamlanamaz.

bozuk-lamba

Bozuk bir lamba sağlam bir lambaya seri bağlandığında sağlam lamba da yanmaz.

Ana kolda bozuk bir lamba varsa, devrede hiçbir lamba yanmaz.

Ancak paralel bağlı lambalarda bozuk bir lamba varsa, diğer paralel kollarda lambalar yanmaya devam eder.

4- Lamba parlaklığı

1- Lamba parlaklığı (ışık şiddeti) lambanın harcadığı güce bağlıdır.

elektriksel-guc

Güç formülünden lamba parlaklığını,

lambanın direnci (R),

üzerindeki potansiyel farkı (V) ve

üzerinden geçen akım (I) etkiler.

2– Özdeş lambaların bulunduğu bir devrede: Lamba üzerinden geçen akıma veya lamba üzerindeki potansiyel farka bakılarak parlaklıklar kıyaslanır. Parlaklık akım ve potansiyel farkla doğru orantılıdır.

3- Devreye paralel özdeş lambalar eklenirse lamba parlaklığı değişmez.

lambalar

V = I.R ile ana koldan geçen akım bulunur ve özdeş lambalar bulunduğu paralel kollara eşit dağıtılır.

4- Devreye seri lambalar eklenirse parlaklık azalır.

lambalar

V = i.R den, lambalar üzerinden geçen akım ilk devrede i iken, ikinci devrede i/2 ve üçüncü devrede i/3 olacaktır.

5- Seri bağlı özdeş iki lambalı devrede, lambalardan birine paralel özdeş lamba eklenirse:

Ana koldaki lamba parlaklığı artarken paralel lamba bağlanan bölümde parlaklık azalır.

lambalar

İlk devrede lambalardan geçen akım i/2 iken, ikinci devrede ana kolda 2i/3 ve paralel kollarda i/3 olur.

Seri bağlı devrenin bir parçasında direnç azaldığında, o bölümde potansiyel farkı azalır.

Toplam V değişmediği için, V = V1 + V2 den V1 azaldığı için V2 artar.

TYT de elektrik akımı ünitesinden hangi konu ve tarz sorular çıktı?

2021 TYT, Elektriksel enerji ve güç sorusu

2020 TYT, Elektrik devresinde bozuk lamba ile lambaların yanma-sönme sorusu

2019 TYT, Açık – kapalı anahtar ile kısa devre ve lambaların yanma-sönme sorusu

10.sınıf elektrik konu anlatımları ve soru çözümleri için başlıkları tıklayın

1- Elektrik akımı, direnç

2- Elektrik devre elemanları

3- Seri ve paralel bağlı devreler

4- Lamba parlaklığı

5- Lambalar çözümlü sorular

6- Elektrik çözümlü sorular

Bir yanıt yazın