Lambalar çözümlü sorular, 10.sınıf fizik

10.sınıf fizik elektrik lambalar çözümlü sorular, lamba parlaklıkları ve yanma ve sönme durumları açıklamalı soru çözümleri

1.SORU :

Şekilde verilen özdeş lambalardan oluşan devrede S anahtarı açık durumdadır. Buna göre S anahtarı kapalı konuma getirildiğinde K, L, M ve N lambalarının parlakları için ne söylenebilir?

ÇÖZÜM:

Lamba parlaklığı ile lamba üzerinden geçen akım doğru orantılıdır.

S anahtarı açıkken üzerinden akım geçmediği için K lambası yanmaz. Buna göre devrede

Öncellikle anahtar açık ve kapalıyken devrenin eşdeğer dirençleri hesaplamalı, ardından V= i.R ile ana koldan geçen akımı bulmalıyız.

şekilde gösterildiği gibi L, M ve N lambası ışık verir.

V = i.(R +R/2) den ana kolda L lambası üzerinde akım i = 2V/3R dir.

M ve N lambaları ise özdeş lambalar olduğu için akımlar eşit ve i = V/3R olur.

Bu durumda ana koldaki L lambası üzerinden 2i/3 akım geçerken, paralel kollardaki lambalardan i/3 akım geçer.

S anahtarı kapalıyken tüm lambalar ışık verir,

devre

K, L ve M, N nin bulunduğu paralel kolda eşdeğer dirençler eşit ve R/2 dir. Buna göre potansiyel farkları ve akımları da eşit olacaktır.

V = i. (R/2 + R/2) den tüm lambalarda akımlar eşit ve i = 2V/R olur.

Tabloda anahtar açık ve kapalıyken lambalar üzerindeki akım şiddetleri verilmiştir. Buna göre S anahtarı kapatıldığında, K lambası yanmaya başlar, L lambasının parlaklığı azalırken, M ve N lambasının parlaklığı artar ve tüm lambalar eşit parlaklıkta yanar.

2.SORU :

Özdeş lambaların bulunduğu devrede voltmetre ve ampermetre şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre hangi lambalar ışık verir?

ÇÖZÜM:

Lambaların ışık vermesi için devreye ampermetre seri, voltmetre paralel bağlanır.

Devrede P, K ve L lambaları birbirine paraleldir ve ampermetrelerden birincisi ana kola, ikincisi P lambasına seri bağlandığı için P, K ve L lambaları ışık verir.

M ve N lambaları da birbiriyle paralel bağlıdır. N lambası ile voltmetre birbirine seri bağlanmıştır. Voltmetre üzerinden akım geçmediği için N lambası ışık vermez. Diğer paralel koldaki M lambası ışık verir.

3.SORU :

devre

Özdeş lamba ve üreteçlerle kurulu şekildeki devrede K, L ve M lambalarının ışık şiddetleri nasıl sıralanır?

ÇÖZÜM :

Paralel kollarda gerilim eşittir ve V dir.

Özdeş L ve M lambaları ise aynı kolda olduklarından V potansiyelini eşit V/2 olarak paylaşır.

Buna göre;

K lambası üzerinde V potansiyel farkı varken, L ve M lambaları üzerinde V/2 potansiyel farkı bulunur.

Potansiyel fark lamba parlaklığı ile doğru orantılıdır. P α V

PK > PL = PM

10.sınıf elektrik konu anlatımları ve soru çözümleri için başlıkları tıklayın

1- Elektrik akımı, direnç

2- Elektrik devre elemanları

3- Seri ve paralel bağlı devreler

4- Lamba parlaklığı

5- Lambalar çözümlü sorular

6- Elektrik çözümlü sorular