Atışlar soru ve çözümleri, 11.sınıf fizik

11.sınıf fizik atışlar soru ve çözümleri, bir boyutta ve iki boyutta sabit ivmeli hareket çözümlü soruları. Serbest düşme, aşağı ve yukarı doğru, yatay ve eğik atış hareketi soru çözümleri.

Sürtünmesiz ortamda 45 m yükseklikten serbest bırakılan cismin yere çarpma hızı kaç m/s dir? (g =10 m/s2)

Çözüm:

v2 = 2gh

v2 = 2.10.45 = 900

v = 30 m/s dir.

veya 2.yol olarak

5 + 15 + 25 = 45 buna göre cisim 3 saniyede yere düşmüştür.

Hız her saniye 10 artarsa 10, 20, 30 m/s hıza ulaşır.

Sürtünmesiz ortamda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4. saniyede yerden h kadar yükseklikte bulunuyor. Cismin yere düşmesi 6 saniye sürdüğüne göre h kaç metredir? (g =10 m/s2)

Çözüm:

Sürtünmesiz ortamda 20 m/s hızla aşağı doğru atılan cismin 2 saniye sonra yere düşüyor. Buna göre cismin atıldığı andaki yüksekliği h kaç metredir? (g =10 m/s2)

Çözüm:

Sürtünmesiz ortamda v hızıyla atılan cismin K noktasında hızı 3v, L noktasında hızı 4v ve M noktasında hızı 5v oluyor. Buna göre KL arası uzaklık h1 ve LM arası uzaklık h2 iken h1/h2 oranı kaçtır?

Çözüm:

Sürtünmesiz ortamda yukarı doğru atış hareketinin v-t grafiği verilmiştir. Buna göre;

a) Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metre dir?

b) 5. saniyede hızı kaç m/s dir?

(g =10 m/s2)

Çözüm:

a) Grafikten 3.saniyede hızı sıfır. Buna göre h = 5t2 den 45 m max. yüksekliktir.

b) 5.saniye serbest düşme yaparken 2.saniyedir. v =g.t den hızı 20 m/s olur.

Eni, boyu eşit ve 0,2 metre olan merdiven basamaklarının üzerinde bir cisim 10 m/s hızla yatay doğrultuda atılıyor. Buna göre cisim kaçıncı basamağa düşer? (g = 10 m/s2, Sürtünmeler önemsizdir.)

Çözüm:

h = 5t2 ve x = vo.t

0,2,n = 5t2 ve 0,2n = 10.t den t = 2 s bulunur.

0,2.n = 10.2 den n = 100. basamak

30 m/s hızla yukarı doğru hareket eden balondan, bir cisim balona göre 20 m/s hızla aşağı doğru atılıyor. Cisim 4 saniye sonra yere düştüğüne göre cisim yere çarptığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir? (g = 10 m/s2, Sürtünmeler önemsizdir.)

Çözüm:

Cismin yere göre hızı : Vyer = 30 – 20 = 10 m/s

Cismin yer değiştirmesi (balondan atıldığı yükseklik)

h = Vo.t + 1/2. g.t2

h = 10.4 + 1/2 .10.42

h = 40 + 80 = 120 m

Balonun 4 saniyede yer değiştirmesi (yükselme miktarı) :

x = v.t yerine yazılırsa x = 30.4 = 120 m

Cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliği : 120 + 120 = 240 m

8. Soru

2 kg kütleli cisim 50 m/s ilk hızla yatay düzlemle 37 açı yapacak şekilde atılıyor. Cisimle ilgili;

a) Uçuş süresi kaç saniyedir?

b) Çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir?

c) Menzili kaç metre dir?

d) 5. saniyede yerden yüksekliği kaç metredir?

e) 7. saniyede hızı kaç m/s dir? (g = 10 m/s2, sürtünmeler ihmal edilecektir.)

Çözüm:

Öncelikle cismin düşey ve yatay ilk hızları bulunur.

Özel üçgenden Vx = 40 m/s ve Vy = 30 m/s dir

a) V = g.t den 40 = 10.t

tçıkış = tiniş = 4 s bulunur. tuçuş = 4 + 4 = 8 s dir.

b) h = 5t2 den h = 5.42

cismin maksimum yüksekliği 80 metre dir.

c) X = Vx. tucus

menzil X = 30.8 = 240 metre bulunur.

d) 4 saniyede maksimum yüksekliğe (80 m) çıktığına göre 4 + 1 = 5.saniye

5 saniyede aşağı doğru yer değiştirmesi 5 metre olacaktır.

80 – 5 =75 m yerden yükseklikte olur.

veya 4 saniye boyunca her saniye sırasıyla 5 15 25 35 m yol alır. Topla 80 m dir. İlk 1. saniye 5 metre yer değiştirdiğine göre geri kalan 75 metre yerden uzaklık olacaktır.

e) 7.saniyede hızı yatay ve düşey hızların bileşkesidir.

Yatayda hız sabittir, Vx = 30 m/s dir.

Düşeyde 4 + 3 = 7. saniye

4 saniye cisim aşağı doğru düşerken 3. saniyedir.

Vy = g.t den Vy = 10.3 =30 m/s dir.

Hareket doğrultusunda en büyük alanı 1 m2 olan 5 kg kütleli bir cisim yerden belirli bir yükseklikten serbest bırakılıyor. Havanın direnç katsayısı 0,5 olduğuna göre cismin limit hızı kaç m/s dir? ( g = 10 m/s2)

Çözüm:

Fd = G = K.A.V2 ve G = m.g den

50 = 0,5.1.V2

Vlimit =10 m/s bulunur.

Yatay şekilde 30 m/s hızla fırlatılan cisim, 2 saniye sonra K noktasına geliyor. Buna göre;

a) Cismin menzili kaç metre dir?

b) Cismin yere çarpma hızı kaç m/s dir?

(g =10 m/s2 , sürtünmesiz ortam)

Çözüm:

a) 2x yol 2 saniye ise 5x yol 5 saniye zaman alır.

x = vo.t = 30.5 = 150 m

b) Düşeyde 5 saniyede v =g.t den 50 m/s düşey hızla yere çarpar.

Yatay hızı da olduğu için çarpma hızları bileşkesi 50√2 m/s bulunur.

11.sınıf fizik atışlar soru ve çözümleri, atış hareketleri

Bir yanıt yazın