Hareket grafikleri, konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiği

Fizik hareket konusu konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri özellikleri ders notları. Grafiğin eğimi, alanı ve yönünü bulma

Düzgün doğrusal veya sabit ivmeli hareket için kullandığımız grafiklerin ortak özellikleri vardır. Aşağıdaki yazımızda grafiklerin türlerini ve bu grafiklerin ait olduğu hareketle ilgili hangi bilgileri verdiğini buluyoruz.

Konum-zaman grafiği, x-t grafiği

Hız-zaman grafiği, v-t grafiği

İvme-zaman grafiği, a-t grafiği olarak gösterilir.

Konum-zaman grafiği

Bu grafik yer değiştirme miktarını veya alınan yolu gösterir.

Grafik eğimi hızı verir.

Grafiğin yönü hareketin yönünü verir.

Grafik yukarı doğru ise (+) yönde hareket, aşağı doğru ise (-) yönde hareket vardır.

Grafiğin kırıldığı veya tepe ve çukur noktalar yön değiştirme noktalarıdır.

Hız-zaman grafiği

Bu grafik bir cismin herhangi bir anda hızını ve hız değişimini gösterir.

Grafik eğimi ivmeyi verir.

Hız-zaman grafiği yukarı doğru ise ivme (+), aşağı doğru ise ivme (-) işaretlidir.

Grafiğin alanı yer değiştirmeyi verir.

Grafik x ekseninin üstünde ise hız (+) yönde, x ekseninin altında ise hız (-) yöndedir.

Grafiğin x eksenini kestiği noktalar yön değiştirme noktalarıdır.

Grafikte t ve 3t hareketin yön değiştirdiği zamanlardır.

İvme-zaman grafiği

Bu grafik bir cismin herhangi bir anda ivmesini gösterir.

Grafiğin alanı hız değişimini verir.

∆v = a.∆t ile bulunur.

Her bir saniyede yer değiştirme miktarı eşittir. Bu nedenle hız sabittir, değişmez.

(+) yönde düzgün doğrusal hareket grafiği;

Yer değiştirme düzgün değişir, hız sabittir ve ivme sıfırdır.

Bu nedenle x-t grafiği doğrusal, v-t grafiği yataydır.

Düzgün hızlanan harekette hız her saniye eşit miktarda artar, bu nedenle ivme sabittir, değişmez.

Artı (+) yönde düzgün hızlanan bir cisim için hareket grafiği;

Hız artı yönde düzgün artar ve ivme pozitiftir.

Eksi (-) yönde düzgün hızlanan bir cisim için hareket grafiği;

Hız eksi yönde düzgün artar ve ivme negatiftir.

Düzgün yavaşlayan harekette hız her saniye eşit miktarda azalır, bu nedenle ivme sabittir, değişmez.

Artı (+) yönde düzgün yavaşlayan bir cisim için hareket grafikleri;

Hız artı yönde düzgün azalır ve ivme negatiftir.

Eksi (-) yönde düzgün yavaşlayan bir cisim için hareket grafikleri;

Hız eksi yönde düzgün azalır ve ivme pozitiftir.

Formüller:


Bir yanıt yazın