İş, güç ve enerji formülleri

9.sınıf ve 11.sınıf fizik, öteleme kinetik enerjisi, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, iş, güç ve enerji değişimi formülleri.

Öteleme hareketi yapan cisimlerin sahip olduğu enerjiye öteleme kinetik enerjisi denir. Birimi Joule dür.

Ek = Kinetik enerji,
m = kütle
v = hız olmak üzere kinetik enerji formülü;

kinetik-enerji

Cisimlerin yüksekliklerinden dolayı sahip oldukları enerjiye çekim potansiyel enerji denir. Birimi Joule dür.

Ep = Kinetik enerji,
m = kütle,
g = yerçekimi ivmesi,
h = yükseklik olmak üzere çekim potansiyel enerji formülü;

potansiyel-enerji

Esnek cisimlerin uzama ve sıkışması sonucu depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Birimi Joule dür.

Eyay = Esneklik potansiyel enerjisi
k = yay sabiti,
x = yayın uzama veya sıkışma miktarı olmak üzere,

esneklik-potansiyel

Cisimlerin uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesine fiziksel anlamda iş denir. W ile gösterilir. Birimi Joule dür.

W = Fiziksel anlamda iş,
F = Uygulanan kuvvet,
x = Cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi olmak üzere iş formülü

is

İş yapabilme kapasitesine enerji denir, enerji değişimi işi verir. İş yapmış olmak için enerji dönüşmeli veya aktarılmalıdır.

enerji-degisimi

Birim zamanda yapılan işe, harcanan enerjiye güç denir. Birimi Watt tır. P ile gösterilir.

P = Güç,
W =İş veya harcanan enerji,
t = işin yapıldığı süre

guc

11.sınıf kuvvet ve hareket ünitesi, iş, güç ve enerji formülleri

Bir yanıt yazın