11.sınıf fizik iş, güç ve enerji testi çöz

11.sınıf fizik iş, güç ve enerji testi, cevaplı testler, boşluk doldurma veya doğru yanlış sorularını online çözebilirsin.

9.sınıf fizik iş, güç, kinetik ve potansiyel enerji formülleri, verim ve enerji korunumu ders notları.

İş

Bir cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareketine fiziksel anlamda iş denir.

Skaler büyüklüktür, W ile gösterilir ve birimi Joule dür.

Fiziksel anlamda iş yapmış olmak için,

1- cisme net kuvvet uygulanmalı,

2- cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.

Hareket doğrultusuna dik kuvvetle iş yapmaz.

Cisim kuvvete aynı yönde hareket ediyorsa pozitif iş yapmış olur.

Cisim kuvvete ters yönde hareket ediyorsa negatif iş yapmış olur.

Örnek: Sürtünme kuvveti negatif iş yapar.

Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısı enerjisine dönüşür.

W = Yapılan iş (Joule – j)

F = Cisme uygulanan kuvvet (Newton – N)

x = Kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi (metre – m)

ÖRNEK :

Sürtünmesiz ortamda K cismine şekildeki kuvvetler uygulanıyor, cisim yatay doğrultuda 5 metre yer değiştirdiğine göre yapılan iş kaç Joule dur?

Çözüm :

Cisim yatay doğrultuda harekete geçtiği için 8N luk kuvvet iş yapmaz.

Yatay doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi 10 – 4 = 6 N

W = F.x = 6.5 = 30 Joule