6.sınıf fen ses ve özellikleri testi çöz

6.sınıf, fen bilimleri ses ve özellikleri cevaplı testler, boşluk doldurma, doğru yanlış soruları çözebilirsin.

Farklı bir konuda 6.sınıf fen testi çözmek için test seçin:

1- Güneş sistemi ve tutulmalar testi
2- Kuvvet ve hareket testi
3- Madde ve ısı testi
4- Ses ve özellikleri testi
5- Elektriğin iletimi testi

1- Güneş sistemi ve tutulmalar ünitesi
Gezegenler, ay ve güneş tutulması

2- Vücudumuzdaki sistemler ünitesi
Destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve boşaltım sistemi

3- Kuvvet ve hareket ünitesi
Kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler ve sürat

4- Madde ve ısı ünitesi
Madde, yoğunluk, ısı iletimi, ısı yalıtım malzemeleri; katı, sıvı ve gaz yakıtlar

5- Ses ve özellikleri ünitesi
Ses, sesin yansıması ve soğurulması, sesin yayılması, ses yalıtımı

6- Vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı ünitesi
Sinir sistemi, denetleyici ve düzenleyici sistemler, iç salgı bezleri, duyu organları

8.sınıf fen bilimleri basınç konu anlatımı. Katı, sıvı ve gaz basıncı nedir ve nelere bağlıdır.

Katı, sıvı ve gazlarda basınç özellikleri;

– Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
– Basınç P ile gösterilir ve birimi Pascal’dır.

Katı basıncı

– Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye kuvvet uygularlar.
– Birim yüzeye uygulanan dik kuvvete katı basıncı denir.
– Katı cisimler uygulanan kuvveti, kuvvetle aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletirler.

Katı basıncı nelere bağlıdır?

1- Yüzeye uygulanan kuvvet – Ağırlık
-Yüzeye uygulanan kuvvet artarsa katı basıncı da artar
-Yüzey alanları eşit olan cisimlerden ağırlığı fazla olanın zemine uyguladığı kuvvet daha büyüktür.

Örnek:
Aşağıda yüzey alanları eşit ancak ağırlıkları farklı K, L ve M cisimleri bulunmaktadır.

basinc

– Zemine uygulanan katı basıncı büyüklükleri M > L > K olarak sıralanır.