8.sınıf fen elektrik yükleri ve elektrik enerjisi testi çöz

8.sınıf fen elektrik yükleri ve elektrik enerjisi cevaplı testler, boşluk doldurma, doğru yanlış soruları çözebilirsin.

Farklı bir konuda 8.sınıf fen testi çözmek için test seçin:

9.sınıf fizik dersi, fizik nedir, bilim dalı olarak fiziğin özellikleri, fiziğin alt alanları konu anlatımı, alt alanlara ait uygulama örnekleri ders notları

Madde, enerji ve bu ikisi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik denir.

Fizik, uygulamalı bir doğa bilimidir.
Gözleme, deneye ve akıl yürütmeye dayanır.
Sınanabilir, sorgulanabilir.
Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler.
Bilgiler mutlak değildir ve birikimli ilerler.

1- Mekanik, 2- Optik, 3- Elektromanyetizma, 4- Termodinamik, 5- Atom fiziği, 6- Nükleer fizik, 7- Katıhal fiziği, 8- Yüksek enerji ve Plazma fiziğidir.

1- Mekanik :

Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisi incelenir.
Newton mekaniği veya klasik mekanik denir.
Örnek: Gezegenlerin hareketi, bisiklet, sarkaçlar, çarpışmalar

Kinematik : Hareketi inceler.

1- Mevsimler ve iklim ünitesi
Mevsimlerin oluşumu, hava olayı ve iklim

2- DNA ve genetik kod ünitesi
DNA, kalıtım, mutasyon, adaptasyon

3- Basınç ünitesi
Katı, sıvı ve gaz basıncı

4- Madde ve endüstri ünitesi
Periyodik tablo, fiziksel ve kimyasal değişimler, tepkimeler, asit ve bazlar, maddde ve ısı

5- Basit makineler ünitesi
Kaldıraçlar, makaralar, çıkrık ve dişliler

6- Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ünitesi
Besin zinciri, fotosentez, solunum

7- Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi ünitesi
Elektriklenme, elektrik enerjisi