İklim ve hava olayları, 8.sınıf fen konu anlatımı

8.sınıf fen dersi iklim ve hava olayları konu anlatımı, meteoroloji, iklim ve hava olayları nedir? Özellikleri ve aralarındaki farklar nelerdir?

Hava olayları:

Yağmur, kar, dolu, çiy, kırağı ve sis hava olaylarıdır.

Yağmur
Yer yüzünden yükselen su buharının atmosferde yoğunlaşarak, su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesine yağmur denir.

Kar
Bulutlardaki su damlacıkları yükselerek soğuk bir hava ile karşılaştıklarında buz kristallerine dönüşür ve kar şeklinde yeryüzüne düşer.

Dolu
Bulutlardaki su damlacıkları çok daha soğuk bir hava ile karşılaştıklarında ise buz kütlelerine dönüşür ve dolu meydana gelir.

Çiy
Havadaki su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşarak su damlalarına dönüşmesidir.

Kırağı
Sıcaklığın sıfırın altında olduğu açık ve rüzgarsız gecelerde havadaki su buharının yeryüzünde doğrudan buz kristallerine dönüşmesidir.

Sis
Su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması olayına sis denir.

Atmosferde gerçekleşen hava olayları:

Yağmur, kar ve dolu

Yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları:

Çiy, kırağı ve sis

Rüzgar
Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hava hareketine rüzgar denir.

ruzgar

Isınan havanın yoğunluğu azalır ve yükselir, yeryüzüne yaptığı basınç da azalmış olur. Böylece bu bölgede alçak basınç alanı oluşur.

Soğuyan havanın ise yoğunluğu artar ve yeryüzüne doğru alçalır, bu bölgede yüksek basınç alanı oluşur.

Bir bölgedeki basınç farkı rüzgara sebep olur.

Hava durumu:

Dar bir alanda kısa süreli etkili olan hava olaylarına hava durumu denir.
Hava olaylarının değişkenliği fazladır.
Saate, güne veya haftaya göre değişkenlik gösterebilir.
Kısa sürelidir.
Tahminidir ve
Yağmurlu, güneşli, bulutlu, karlı veya rüzgarlı gibi ifadelerle açıklanır.

Meteoroloji
Hava olaylarını inceleyen bilim dalıdır.

Meteorolog
Hava olaylarını inceleyen bilim insanıdır.

İklim

Geniş bir bölgede, uzun süre devam eden hava olaylarının ortalamasına iklim denir.
İklimde değişkenlik azdır.
Kesinlik bildirir.
Yağışlı, sıcak, soğuk, kurak veya nemli gibi ifadeler ile açıklanır.

Klimatoloji (İklim bilimi)
İklim özelliklerini araştıran bilim dalıdır.

Başlıca amaçları:
1- İklim çeşitlerini tespit eder,
2- İklimin etkilediği alanı belirler ve
3- etkilerini inceler.

Klimatolog (İklim bilimci)
İklim özelliklerini araştıran bilim insanıdır.

İklimi etkileyen faktörler
1- Enlem
2- Yükselti, yer şekilleri
3- Denize uzaklık
4- Bitki örtüsü

iklim

İklim değişikliği
Egzoz ve fabrika bacalarından salınan gazlar, orman yangınları ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi iklimleri olumsuz etkiler. Egzoz ve fabrika bacalarından salınan gazların atmosferde ısıyı tutması sera etkisine sebep olur. Sera etkisi sonucu küresel ısınma meydana gelir ve bu iklimlerin değişmesine sebep olur.
Küresel ısınma sonucu buzullar erir, deniz ve okyanuslarda su seviyesi yükselir, sel ve taşkınlar sık görülür.