9.sınıf fizik enerji çözümlü sorular

9.sınıf fizik iş, güç, kinetik, potansiyel ve mekanik enerji korunumu, enerji çeşitleri ve dönüşümleri, enerji kaynakları yazılıya hazırlık için çözümlü çalışma soruları.

Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan bir cisme şekilde gösterilen K, L, M ve N kuvvetleri etki ediyor. Buna göre hangi kuvvetler kesinlikle iş yapmaz.

Çözüm: L kuvveti

Hareket doğrultusuna dik kuvvet iş yapmaz.

is

2 kg kütleli bir cisme sürtünmesiz yatay düzlemde 10 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanıyor. Cisim 6 m yer değiştirdiğine göre kaç Joule iş yapılmıştır?

Çözüm:

W = F.x

W = 10.6 = 60 J

Yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan bir cisme şekilde gösterilen yönlerde 10 N, 5 N ve 20 N büyüklüğünde kuvvetler uygulandığında cisim 8 m yer değiştiriyor. Buna göre cisim üzerinde toplam iş kaç Joule dur?

Çözüm:

W = F.x

W = (20 – 10 -5).8

W = 5.8 = 40 J

5 kg kütleli cisim sürtünmesi önemsiz makara yardımıyla 10 saniyede 12 m yukarı çıkarılıyor. Makaranın harcadığı güç kaç watt tır? (g =10 m/s2)

Çözüm:

W = F.x

W = 50.12 = 600 J

P = 600 / 10 = 60 Watt bulunur.

Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme 10 N büyüklüğünde kuvvet uygulandığında cisim 4 saniyede 8 metre yer değiştiriyor. Buna göre harcanan güç kaç Watt dır?

Çözüm:

W = F.x = 10.8 = 80 N

P = 80 / 4 = 20 N bulunur.

is

4 kg kütleli bir cisim 8 m/s büyüklüğünde hıza sahip iken öteleme kinetik enerjisi kaç J dur?

Çözüm:

formülde verilenler yazılırsa;

Ek = 2.64 = 128 J

kinetik

2 kg kütleli cisim K noktasında iken hız büyüklüğü 6 m/s dir. L noktasına doğru ilerleyen cismin hızı artarak L noktasında 10 m/s olmuştur. Buna göre KL noktaları arası enerji değişimi kaç J dur?

Çözüm:

K ve L noktaları için ayrı ayrı kinetik enerjiler bulunur.

K noktasında;

36 J bulunur.

L noktasında;

100 J bulunur.

Enerji değişimi;

100 – 36 = 64 J dur.

kinetik

Kütleleri ve süratleri verilen K, L ve M cisimlerinin kinetik enerjilerini kıyaslayınız.

Çözüm:

Verilenler formülde yazılır ve sadeleştirilirse;

K = 2mv2

L = mv2

M = 4mv2

M > K > L

potansiyel

Yerden 6 m yükseklikte bulunan 5 kg kütleli cismin çekim potansiyel enerjisi kaç J dur?(g =10m/s2)

Çözüm:

formülde verilenler yerine yazılırsa;

Ep = 5.10.6 = 300 J bulunur.

potansiyel

Şekilde kütleleri ve yerden yükseklikleri verilen K, L ve M cisimlerinin çekim potansiyel enerjilerini kıyaslayınız.

Çözüm:

EpK = 2m.g.3h = 6mgh

EpL = 3m.g.h = 3mgh

EpM = m.g.6h = 6mgh

K = M > L

Sürtünmesiz ortamda 2 kg kütleli bir cisim K noktasından serbest bırakılıyor L noktasına geldiğinde çekim potansiyel enerji değişimi kaç J dur?

Çözüm:

K ve L noktasının ayrı ayrı çekim potansiyel enerjileri;

K noktası;

Ep = 2.10.7 = 140 j

L noktası için;

Ep = 2.10.2 = 40 J

Enerji değişimi;

140 – 40 = 100 J dur.

Şekilde verilen sürtünmesiz düzlemde K noktasından serbest bırakılan cisim K, L, M, N ve P noktalarından geçiyor. Buna göre cismin K, L, M, N ve P noktalarındaki;

a) Mekanik enerjilerini ve

b) Kinetik enerjilerini kıyaslayın.

Çözüm:

a) Sürtünmesiz bir düzlem olduğu için mekanik enerji korunur.

K = L = M = N = P

b) Kinetik enerjilerin sıralaması;

Aşağıya doğru potansiyel enerji kinetik enerji dönüşür. Kinetik enerji artar.

N > L= M > K = P

Bir araç 5000 J enerji harcadığında 1000 J kadar iş yapabilmektedir. Buna göre aracın verimi % kaçtır?

Çözüm:

Yüzde sorulduğu için sonuç 100 ile çarpılır.

0,2 x 100 = 20 bulunur.

Verim % 20 dir.

% 25 verimle çalışan bir araç 800 J kadar iş yapabilmesi için kaç J enerji harcaması gerekir?

Çözüm:

Verim formülünden;

Harcanan enerji = 3200 J bulunur.

Yukarıda verilen tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Buna göre K, L ve M aletlerinin verimlerini kıyaslayınız.

Çözüm:

Verim formülünden;

K nın verimi : %25

L nin verimi : %25

M nin verimi : % 20 bulunur.

Lamba, ütü ve pil

yukarıda verilen araçlarda hangi enerjiler birbirine dönüşür yazınız.

Çözüm:

Lamba – Elektrik E. –> Işık E.

Ütü : Elektrik E. –> Isı E.

Pil : Kimyasal E –> Elektrik E.

Yukarıdaki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında lamba yanıyor buna göre bu devrede hangi enerji türleri bulunmaktadır?

Çözüm:

Işık, ısı enerjisi, kimyasal enerji ve elektrik enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarını yazınız.

Çözüm:

Güneş, rüzgar, dalga, hidroelektrik, jeotermal, biokütle ve hidrojen

Yenilenemez enerji kaynaklarını yazınız.

Çözüm:

Fosil yakıtlar (Kömür, doğalgaz ve petrol) ve nükleer enerji.

Biyokütle enerjisi nedir?

Çözüm:

Ağaç ve orman atıklarının, tarımsal bitkilerin ve endüstriyel ürün atıklarının yakılması veya işlenmesi sonucu elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir.

Bir yanıt yazın