9.sınıf fizik enerji testi çöz

9.sınıf fizik enerji testi, cevaplı testleri, boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularını online çözebilirsin.

9.sınıf fizik iş, güç, kinetik ve potansiyel enerji formülleri, verim ve enerji korunumu ders notları.

İş

Bir cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareketine fiziksel anlamda iş denir.

Skaler büyüklüktür, W ile gösterilir ve birimi Joule dür.

Fiziksel anlamda iş yapmış olmak için,

1- cisme net kuvvet uygulanmalı,

2- cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.

Hareket doğrultusuna dik kuvvetle iş yapmaz.

Cisim kuvvete aynı yönde hareket ediyorsa pozitif iş yapmış olur.

Cisim kuvvete ters yönde hareket ediyorsa negatif iş yapmış olur.

Örnek: Sürtünme kuvveti negatif iş yapar.

Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısı enerjisine dönüşür.

W = Yapılan iş (Joule – j)

F = Cisme uygulanan kuvvet (Newton – N)

x = Kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi (metre – m)

ÖRNEK :

Sürtünmesiz ortamda K cismine şekildeki kuvvetler uygulanıyor, cisim yatay doğrultuda 5 metre yer değiştirdiğine göre yapılan iş kaç Joule dur?

Çözüm :

Cisim yatay doğrultuda harekete geçtiği için 8N luk kuvvet iş yapmaz.

Yatay doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi 10 – 4 = 6 N

W = F.x = 6.5 = 30 Joule

9.sınıf fizik iş ve enerji ünitesi, enerji çeşitleri ve dönüşümleri, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ders notları.

Mekanik enerji, kimyasal enerji, nükleer enerji, ısı enerjisi, ışık enerjisi olmak üzere çok çeşitli enerji türleri vardır. Bu enerji türleri günlük hayatta devamlı olarak değişmekte ve birbirine dönüşmektedir.

Enerji dönüşümleri

Günlük hayatta gerçekleşen enerji dönüşümlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

Elektrik enerjisinin hareket enerjine dönüşümü

Elektrik motoru kullanılan aletlerde elektrik enerjisi motor tarafından hareket enerjisine dönüştürülür.

Örnek: Vantilatör

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü

Direnç rezistans teli bulunan elektrikli aletlerde, rezistans elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.

Örnek : Su ısıtıcısı, elektrikli soba ve ütü

Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü

Pilin yapısında kurşun, lityum ve çinko gibi elementler bulunur. Pil bu elementler kullanılarak depo edilen kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Örnek : Pil, batarya