9.sınıf fizik ısı ve sıcaklık testi çöz

9.sınıf fizik ısı ve sıcaklık testi, cevaplı testleri, boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularını online çözebilirsin.

9.sınıf fizik, ısı ve sıcaklık ve termometreler, ısı ve sıcaklık arasındaki farklar, termometre çeşitleri ders notları

Isı :

Sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen enerjiye ısı enerjisi denir.

Q ile gösterilir,
Birimi SI birim sistemine göre Joule (J) dur.
Ancak yaygın olarak kullanılan birim Kalori (cal) dir.
Kalorimetre ile ölçülür.
Madde miktarına bağlıdır.
Enerji çeşididir.
Isı aktarım yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur.

İç enerji :

Bir maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamına iç enerji denir.
Kütle ve sıcaklığa bağlıdır. Kütle ve sıcaklık artıkça iç enerji de artar

Sıcaklık :

Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesidir.
Sıcaklık T ile gösterilir.
Birimi SI birim sistemine göre Kelvin (K) dir.
Termometre ile ölçülür.Madde miktarına bağlı değildir.
Enerji değildir.
Isı alan veya veren maddelerin sıcaklığı her zaman değişmeyebilir.
Saf maddeler için hal değiştirme esnasında sıcaklık sabittir.

9.sınıf fizik madde ve özellikleri ünitesi, maddelerin ortak ve ayırt edici özellikleri ders notları

Madde

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliğe sahip varlıklara madde denir.

Cisim : Maddenin şekil almış haline denir.
Örneğin ağaç madde iken, ağaçtan yapılmış masa cisimdir.

Maddenin ortak özellikleri

Kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli ve boşluklu yapı tüm maddelerin ortak özellikleridir.

1- Kütle

Değişmeyen madde miktarına kütle denir.
Eşit kollu terazi ile ölçülür.
Birimi (SI) Kilogram dır
m sembolü ile gösterilir.
Skaler büyüklüktür.
Kütle evrende her yerde aynı ölçülür, kütle değişmez.
Eşit kollu terazinin çalışabilmesi için yerçekimi ortamı olmalıdır.

Eşit kollu terazi dengede ise sol ve sağ kefedeki cisimlerin kütlesi eşittir. X = Y

Eşit kollu terazi moment (tork) ilkesine göre çalışır.

2- Hacim

Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
Skaler bir büyüklüktür.
Birimi m3 tür.