Fizik ve fiziğin alt alanları konu anlatımı, 9.sınıf fizik

9.sınıf fizik dersi, fizik nedir, bilim dalı olarak fiziğin özellikleri, fiziğin alt alanları konu anlatımı, alt alanlara ait uygulama örnekleri ders notları

Fizik :

Madde, enerji ve bu ikisi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik denir.

Fizik, uygulamalı bir doğa bilimidir.
Gözleme, deneye ve akıl yürütmeye dayanır.
Sınanabilir, sorgulanabilir.
Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler.
Bilgiler mutlak değildir ve birikimli ilerler.

Fiziğin alt alanları :

1- Mekanik, 2- Optik, 3- Elektromanyetizma, 4- Termodinamik, 5- Atom fiziği, 6- Nükleer fizik, 7- Katıhal fiziği, 8- Yüksek enerji ve Plazma fiziğidir.

1- Mekanik :

Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisi incelenir.
Newton mekaniği veya klasik mekanik denir.
Örnek: Gezegenlerin hareketi, bisiklet, sarkaçlar, çarpışmalar

Kinematik : Hareketi inceler.
Dinamik : Kuvvetin hareket üzerindeki etkisini inceler.
Statik : Denge durumundaki sistemleri inceler.

2- Optik :

Işığın yapısı ve ışık olayları inceler.
Örnek: Gözlük, periskop, ışık renkleri, dürbün, teleskop, mercekler, yansıma

3- Elektromanyetizma

Elektrik yüklerinin manyetik ve elektriksel alanla etkileşimini inceler.
Örnek: Elektrikli araçlar, pusula, mıknatıs, yükler, Dünya’nın manyetik alanı

4- Termodinamik

Enerji (ısı), enerji dönüşümleri ve maddeler arasında enerjinin aktarımı, ısı ve sıcaklık ilişkisi ve bunların etkileri.
Örnek: Hal değişimi, ısı yalıtımı, termos, kombi, klima, genleşme

5- Atom fiziği

Atom ve moleküllerin yapısı, elektronlar ve atomun enerji düzeyleri inceler.
Örnek: Lazer, elektronların hareketi, atomun yapısı.

6- Nükleer fizik

Kararsız atom çekirdeklerinin yaptığı ışımaları ve etkilerini inceler.
Örnek: Nükleer tepkimeler, Röntgen, Tomografi, MR

7- Katıhal fiziği

Kristal yapılı katı maddelerin manyetik , elektriksel, optik vb. özelliklerini inceler.
Örnek: Led, transistör, kristal yapı, güneş pilleri, yarı iletkenler

8- Yüksek enerji ve plazma fiziği

Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimi ve maddenin plazma halini inceler.

Bir yanıt yazın