AYT fizik soru ve konu dağılımı

2018-2023 yılları arası AYT fizik soru dağılımı ve AYT fizik konuları. Tabloda sınav yıl, konuları ve konulara ait soru sayılarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki tabloda AYT fizik soru ve konu dağılımı verilmiştir.

1- Vektörler
Vektör özellikleri ve vektörel işlemler.

2- Kuvvet, Tork ve Denge
Kuvvet, denge ve tork konularından her sene bir soru sorulmuştur.

3- Kütle merkezi
Kütle merkezi sorusu sorulmamıştır.

4- Hareket
Bu üniteden 2019, 2020 ve 2022 AYT sınavında birer soru sorulmuştur.

5- Newton hareket yasaları
Bu üniteden 2018 ve 2020 AYT sınavında soru sorulmuştur.

6- İş, güç ve enerji
İş, güç ve enerji ünitesinden 2019 AYT sınavında bir soru sorulmuştur.

7- Atışlar
Tek ve iki boyutta hareketi içeren atışlardan 2019 ve 2021 AYT sınavında soru çıkmıştır.

8- İtme ve momentum
İtme, momentum ve momentum korunumu konuları. Bu üniteden hemen hemen her sene soru çıkmaktadır.

9- Basit makineler
Makaralar, eğik düzlem, kaldıraç, dişli ve kasnaklar ve vida başlıca ünite konuları.

10- Elektriksel kuvvet
Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan; elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel, paralel levhalar ve kondansatörler belli başlı konu başlıklarıdır.

11- Manyetizma
Manyetizma ünitesinde manyetik kuvvet, manyetik indüksiyon ve özdüksiyon ile alternatif akım ve transformatörler vb konular bulunmaktadır.

12- Çembersel hareket
Bu üniteden her sene soru sorulmuştur.

13- Basit harmonik hareket
Bu ünitede sarkaç ve yay periyodu konusunda sorular çıkmaktadır. Bu ünitede AYT sınavında her sene bir soru sorulmuştur.

14- Kütle çekim ve kepler
Kepler Yasaları ve Newton Kütle Çekim Kanunu. 2018, 2021 ve 2022 AYT de bir soru sorulmuştur.

15- Dalga mekaniği
Su dalgalarında girişim olayı, ışığın dalga özelliği; çift ve tek yarıkta kırınım olayları incelenmektedir. AYT sınavında her sene bir soru sorulmuştur.

16- Atom modelleri
Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve Modern atom teorisi ile Bohr atom teorisinde elektronun uyarılması ve enerji seviyeleri başlıca konu başlıklarıdır.

17- Büyük patlama ve atom altı parçaçıklar
Bu ünitede Bing bag teorisi ve Hubble yasası ile atom altı parçacıklarda SM – Standart Model – temel parçacıklar ile etkileşim parçacıkları inceleniyor.

18 – Radyoaktivite
Alfa, beta ve gama ışımaları; fisyon ve füzyon tepkimeleri konu başlıklarıdır. AYT sınavlarında birer soru sorulmuştur.

19- Modern fizik
Bu ünitede Einstein özel görelilik, kuantum fiziğine giriş, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, Compton saçılması belli başlı konulardır. Modern fizikte fotoelektrik olay önceki AYT sınavlarında sorulmuştur.

20- Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları
Ünite MR cihazı, Röntgen, BT, sonar, radar ve LCD gibi pek çok teknolojik uygulamayı içerir. Bu konudan 2020 yılı hariç AYT sınavında birer soru sorulmuştur.

2012- 2017 arası LYS fizik sınavı yıllara göre soru dağılımı :

Aşağıdaki tabloda ise AYT öncesi sınav sisteminde, ikinci sınava ait konu dağılımı verilmiştir. Son sisteminin değişmesiyle beraber sorumlu olunan ünite ve konular değişmiş olabilir.

lys-fizik

Bir yanıt yazın