Düzgün doğrusal ve sabit ivmeli hareket çözümlü sorular, 11.sınıf fizik

Düzgün doğrusal ve bir boyutta sabit ivmeli hareket çözümlü soruları, ortalama hız, sürat, alınan yol, yer değiştirme, konum-zaman hız-zaman ve ivme-zaman hareket grafikleri soru çözümleri

İlk hızı 10 m/s olan cismin 3 saniye sonra hızı 40 m/s oluyor. Buna göre bu cismin 3 saniyede yer değiştirmesi kaç metredir?

Çözüm :

v-t grafiğinin alanı yer değiştirmeyi (∆x) verir.

∆x = 75 metre

Konum-zaman grafiği verilen cisim için;

a) Toplam yer değiştirme kaç metredir?

b) Toplam alınan yol kaç metredir?

c) Cisim hangi zamanlarda yön değiştirmiştir?

d) Cismin 0-4 saniye ile 8-10 saniye aralığında hızı kaç m/s dir?

20 m/s sabit hızla ilerleyen A aracı durmakta olan B aracı ile yan yana geldiğinde B aracı aynı yönde harekete başlıyor. Her iki araç 4 saniye sonra tekrar karşılaştıklarına göre B aracının ivmesi kaç m/s2 dir?

Hız-zaman grafikleri verilen K ve L cisimlerinin ivmeleri oranı aK/aL kaçtır?

Yukarıda verilen konum-zaman grafiğine göre araç;

a) Hangi zaman aralığında yavaşlamıştır?

b) Hangi zamanda yön değiştirmiştir?

c) Hangi zaman aralığında hızlanmıştır?

d) Hangi zaman aralığında durmuştur?

e) Kaç x yer değiştirmiştir?

f) Kaç x yol almıştır?

g) Hangi zaman aralığında hızı sabittir?

h) Hangi aralıkta ivme pozitiftir?

Çözüm :

a) 0-2t aralığında yavaşlamıştır.

b) 2t anında yön değiştirmiştir.

c) 2t-3t aralığında hızlanmıştır.

d) 3t-4t zaman aralığında durmuştur.

e) -2x kadar yer değiştirmiştir.

f) 5x yol almıştır.

g) 4t-5t aralığında hızı sabittir.

h) 0-2t aralığında ivme pozitiftir.

Uzunluğu 36 m olan tren 20 m/s sabit hızla L uzunlukta tünele giriş yapıyor ve 4 s sonra arka kısmı tünelden çıkıyor. Buna göre tünelin uzunluğu L kaç metredir?

Çözüm:

x = v.t

d + L = v.t

36 + L = 20.4

L = 80 – 36 = 44 m

Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan aracın hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre (0-7) s aralığında ortalama hız kaç m/s dir?

Çözüm:

Hız-zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi verir.

Toplam yer değiştirme = 30 + 60 +15 – 20 = 85 m

Vort = 85/7 m/s

Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan aracın ivme- zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aracın 7. saniye de hızı kaç at dir?

Çözüm:

İvme-zaman grafiğinin alanı hız değişimini verir.

∆v = 4at – 2at + 9at = 11at

Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 10 kg kütleli cisme 4 s boyunca 50 N luk kuvvet uygulanıyor. Buna göre;

a) Cisim kaç metre yer değiştirir.

b) 4 saniye sonra cismin hızı kaç m/s dir?

Çözüm:

a) F = m.a

50 = 10.a

a = 5 m/s2

x = 1/2 .a.t2

x = 1/2.5.4

x =10 m yer değiştirir.

b) v2 = 2.a.x

v2 = 2.5.10

v = 10 m/s

Doğrusal bir yolda 30 m/s hızla hareket eden aracın sürücüsü kırmızı ışık yandığı için trafik ışıklarına 150 metre varken yavaşlayama başlıyor. Buna göre araç kaç saniye sonra durur?

Çözüm:

v2 = 2.a.x

302 = 2.a.150

900 = 300.a

a = 3 m/s2

v = a.t

30 = 3. t

t = 10 s sonra araç durur

Bir yanıt yazın