Hangi canlı farklı bir sınıftadır? Cevabı bul!

Her canlı belirli bir sınıfta yer alır, bu sınıflama ortak özelliklere göre yapılmıştır. Buna göre şekilde verilen omurgalı hayvanlardan hangisi diğerlerine göre farklı bir sınıfta yer alır?