Hareket konu anlatımı, 9.sınıf fizik

9.sınıf fizik hareket konu anlatımı, hareket çeşitleri, yer değiştirme, alınan yol, hız, sürat ve ivme kavramları ders notları.

Bir cismin seçilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir.

Öteleme hareketi

Bir cismin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketine öteleme hareketi denir.

Örnek: Bir aracın doğrusal bir yolda ilerlemesi.

Dönme hareketi

Bir cismin bir nokta etrafında dairesel bir yörüngede hareketine dönme hareketi denir.

Örnek: Viraj dönen bir araç

Titreşim hareketi

Bir cismin bir nokta etrafında gidip gelme hareketine titreşim hareketi denir.

Örnek: İp sarkaçları, yaylar

Bir hareketlinin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa yer değiştirme denir.

Vektörel bir büyüklüktür,

ΔX ile gösterilir.

Birimi metre (m) dir.

Yer değiştirme başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasındaki en kısa mesafedir.

Örnek:

A noktasından harekete başlayan bir cisim, B noktasından geçerek C noktasında duruyor. Buna göre yer değiştirme kaç m dir?

Yer değiştirmesi 8 metredir.

Bir hareketlinin izlediği yörüngenin tüm uzunluğuna alınan yol denir.

Skaler bir büyüklüktür,

x ile gösterilir.

Birimi metre (m) dir.

Örnek :

A noktasından harekete başlayan bir cisim, B noktasından geçerek C noktasında duruyor. Buna göre alınan yol kaç m dir?

Cisim ABC yörüngesini izlemiştir. İzlediği yörüngenin uzunluğu;

Alınan yol = 6 + 10 = 16 m dir.

Hız

Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesine hız denir.

Vektörel bir büyüklüktür.

v sembolü ile gösterilir.

Birimi m/s dir.

Bir cismin doğrusal yörüngedeki toplam yer değiştirmesinin, toplam zamana oranına ortalama hız denir.

orthiz

Örnek:

Bir otomobil aynı yönde 2 saatte 30 km ve daha sonra 3 saatte 90 km yer değiştiriyor. Buna göre otomobilin ortalama hızı kaç km/h dir?

Toplam yer değiştirme = 30 + 90 = 120 km

Toplam zaman = 2 + 3 = 5 saat

ortalama hız = 120 / 5 = 24 km/h

Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir

Skaler bir büyülüktür.

Birimi m/s dir.

sürat

Örnek:

A noktasından harekete başlayan bir cisim, B noktasından geçerek 2 saniyede C noktasında duruyor. Buna göre cismin ızı ve sürati kaç m/s dir?

hiz

hız = 8/2 = 4 m/s

surat

sürat = 16/2 = 8 m/s

Birim zamanda hız değişimine ivme denir.

a ile gösterilir.

Vektörel büyüklüktür.

Birimi m/s2 dir.

Bir yanıt yazın